Narcissus – bibliográfia


Gubicskó Ágnes gyűjtése
(feltöltés folyamatban)

Echo and Narcissus by Gizzygirl

Echo and Narcissus by Gizzygirl

 

 • Narcissus (töredék). In: Oxyrhynchus Papyry (Oxürhünkhoszi leletek). Papyrology, (Utolsó letöltés: 2016. március 14.)
 • Publius Ovidius Naso (i. sz. 1–8.): Narcissus. Echo. In: Átváltozások. Fordította Devecseri Gábor. In: MEK (Utolsó letöltés: 2016. március 14.)

 

 • Almut-Barbara Renger (Hrsg.): Mythos Narziß. Reclam, Leipzig 1999. [szöveggyűjtemény]
 • Atterbom, Per Daniel Amadeus: Der Narziß
 • André Gide: Le Traité du Narcisse, L’Art indépendant, 1891
 • Benn, Gottfried: Das moderne Ich
 • Benserade, Isaac de: Mètamorphoses d’Ovide en rondeaux/ Verwandlungen des Ovid in Rundgedichten: Echo en voix/ Echo in eine Stimme; Narcisse en fleur/ Narzissus wird in eine Blume verwandelt
 • Brachvogel, Albert Emil: Narziß I 10
 • Brecht, Bertolt: Der Narziß
 • Conrad, Joseph: A Narcissus négere (regény, fordító: Vámosi Pál), [The Nigger of the „Narcissus“, 1897]
 • Creuzer, Georg Friedrich: Amor und Psyche und die Weihen von Thespiä. § 2: Narcissus; § 3: Eros
 • Dominik, Heinrich: Der Mensch in den Drähten. Eine tragische Komödie
 • Hajas Tibor: Narcissus. In. Élet és Irodalom, XV. évf. 9. sz. 1971. március 6.
 • Herder, Johann Gottfried von: Selbst. Ein Fragment
 • Herder, Johann Gottfried von: Briefe zur Beförderung der Humanität. Achte Sammlung: Brief 92
 • Hölty, Ludwig Christph Heinrich: Narziß und Echo, eine Romanze
 • Iwanow, Wjatscheslaw: Der Künstler und der Dichter; Narziß. Pompejanische Bronze
 • Kassner, Rudolf: Narziss oder Mythos und Einbildungskraft
 • Keats, John: I stood tip-toe upon a little hill, V. 163-180.
 • Kosztolányi Dezső: Tusakodás
 • Hesse, Hermann: Narziss és Goldmund (regény, ford. Gáti József), [Narziß und Goldmund, 1930]
 • Nárcisz és Psyché (film, 1980, rendező: Bódy Gábor). Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai (1972) c. műve alapján
 • Marno János: a semmi esélye (verskötet)
 • Marno János: Nárcisz készül (verskötet)
 • Pulver, Max: Narzissos und die Amazone. Eine Tragikomödie
 • Richer, Louis: L’Ovide bouffon: Der Tod des in sich verliebten Narziß, der in eine Blume seines Namens verwandelt ward
 • Rilke, Rainer Maria: Narziß
 • Rilke, Rainer Maria: Fragmente zum Narziß
 • Rousseau, Jean-Jacques: Narziß oder Wer sich selbst liebt
 • Ryer, Pier du: Ob es Gechichte ist
 • Rückert, Friedrich: Narzissus
 • Schlegel, August Wilhelm von: An die Rhapsodin/ Narcissus
 • Schlegel, August Wilhelm von: Athenaum: Ersten Bandes Zweites Stück. Fragmente
 • [Schlegel, Dorothea]: Aus Dorothea’s Tagebuch 51.
 • Schlegel, Friedrich von: Lucinde. Idylle über den Müßiggang/ Metamorphosen
 • Sonnenschein, Hugo: Narziß
 • Szabó Lőrinc: Az Egy álmai (1931)
 • Szentkuthy Miklós: Narcisszusz tükre (regény, 1933)
 • Trakl, Georg: Kleines Konzert
 • Unvárnémeti Tóth László: Nárcisz, vagy a’ gyilkos önn-szeretet (1816)
 • Valèry, Paul: Narcisse parle
 • Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai (1972). In: MEK
 • Wordsworth, William: I wandered lonely as a cloud
 • Walser, Robert: Liebe
 • Zingsem, Vera: Im Spiegel des Wassers: Eine junge (Stern-)Frau findet ihre Bestimmung. In: Klar wie das Wasser oder zur eigenen Quelle finden. Pomaska-Brand, Schalksmühle 2011. 37–40. o.

 

 • Antal Éva: Nárcisztikus dimenziók: De Man és Derrida az emlékezés (ironikus) allegóriájáról. Literatura, 30. (2004) 1. sz. 5-20.
 • Bandi Szabolcs (2014): A nihil nárcisztikus gyermekei. In: Hetedhéthatár, 2014. június-július. http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=29616  (Utolsó letöltés: 2015. november 14.)
 • Bánki György: Hűvös kiválóságok avagy a nárcisztikus személyiség rajza In: Lélekben otthon
 • Bényei Tamás: A gyarmati találkozás pszichopatológiája. In: Filológiai Közlöny, 53. (2007), 1-2. sz. 35-47.
 • Bényei Tamás: Kettős látás. A képiség viszontagságai Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című regényében. In: Filológiai Közlöny, 54. (2008) 3-4. sz. 205-234.
 • Bókay Antal: Pszichoanalízis a világnézet után. In: Thalassa
 • Felkai Piroska: A nárcizmus rejtjelei: Csaplár Vilmos: Momi lába. Gyermekkor, földi körülmények között. Alföld, 46. (1995) 10. 86-89.
 • Fodor László: Heinz Kohut nárcizmuselmélete. (Áttekintés.) In: Pszichológia, 5. (1985) 1. sz. 111-145.
 • Fodor László: Individuáció és nárcizmus. A Selbst pszichológiája C. G. Jungnál és H. Kohutnál. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 44. (1987/88) 5. sz. 429-433.
 • Freund Tamás: Az önzés és az elmagányosodott ember. In: Magyar Szemle, 14. (2005) 3-4. sz. 113-131.
 • Grünberger Béla: Vom Narzissmus zum Objekt, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt 1976
 • Grünberger Béla: A nárcizmus elmélete. In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 367-379. old.
 • Gubicskó Ágnes: Narcisszusz virágzása. A szenvedés hiperbarokk kezelése Szentkuthy Miklósnál. In: gagnes.org
 • Hidas György: Megjegyzések Grünberger Béla: “A nárcizmus elmélete” című tanulmányához. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 43. (1986) 5. sz. 379-383.
 • Hadas Miklós: A libido academica narcizmusa. (Pierre Bourdieu: Férfiuralom.) In: Replika, 47-48. (2002) 175-194.
 • Hollós István: Búcsúm a Sárga Háztól. Budapest: Cserépfalvi, 1990
 • Juhász Tamás: Nárcizmus és narráció. A Tristram Shandy lacani olvasata. In: Literatura, 19. (1993) 4. sz. 321-333.
 • Kelemen Gábor (2010): A narcizmus leltárai. In: LAM, 2010; 20(12). 872–876. o. http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/a_narcizmus_leltarai_6767/ (utolsó letöltés: 2016. március 22.)
 • Keszeg Anna: Neonárcisz. Önszeretet vagy önismeret? In: Korunk, 22. (2011) 8. sz. 3-5.
 • Lánczi András: Közjó és önszeretet. (Bernard Mandeville az emberi természetről.) In: Századvég, 2. (1997) 6. sz. 93-116.
 • Popper Péter: A hétköznapok lélektana. Az önszeretet mértékei. In: Élet és Tudomány, 44. (1989) 27. sz. 857.
 • Radics Viktória: A lét egyedül (Marno János: a semmi esélye). In: Jelenkor, 2011, 54. évfolyam, 5. szám, 563. o.
 • Reichmann Angelika: A „Szándék allegóriái.” Az identitás mítoszai Dosztojevszkij örökében. PhD értekezés. Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája, Debrecen, é.n.
 • Szoboszlai János: Én-játékok (I./iv tükörjáték) Törökfürdő, 1996/1.
 • Ureczky Eszter: “Nagyon kicsit tépett mosoly”. Nárciszról és nárcizmusról. In: Debreceni Disputa, 8. (2010) 7-8. sz. 11-16.
 • Zámbóné Kocic Larisa: (Tükör)reflexió Milton Évájáról és mumusáról. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 1. (2011) 2. sz. 100-112. http://tntefjournal.hu/vol1/iss2/05_zambone.pdf
 • Horváth Béla: “Szublimálom ösztönöm”. Nárcizmus és poetika a Szabad-ötletekben. In: Új Dunatáj, 5. (2000) 2. sz. 41-47.

 

 • Adams, J., Williams, E. (Hrsg.): Mimetic Desire. Essays on Narcissism in German Literature from Romanticism to Post Modernism. Columbia (SC) 1995.
 • Altmeyer, Martin: Narzissmus und Objekt. Ein intersubjektives Verständnis der Selbstbezogenheit. 2. Auflage. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004
 • Balle, M.: “Der Narzißmusbegriff in der Psychologie und seine Bedeutung für die Literatur”, In: ders.: Sich selbst schreiben – Literatur als Psychoanalyse. München 1994, S. 26-43.
 • Battegay, R.: Narzißmus und Objektbeziehungen. Über das Selbst zum Objekt. Bern u.a. 1970.
 • Böschenstein, R.: “Narziß, Narzißmus und das Problem der poetischen Produktion”, In: M. Mayer, G. Neumann: Pygmalion. Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur. Freiburg i. Br. 1977, S. 127-162.
 • Bruhm, Steven: Reflecting Narcissus. A Queer Aesthetic. University of Minnesota Press. 2001 ISBN 0-8166-3550-1 (fejezetek: Introduction: Reflecting Narcissus, 1. No Exit: Romantic Male Narcissis, 2. Reverse of the Mirror: Symbolism and Sexology, 3. Sons and Lovers, Birds and Johns, 4. Queer Queer Vladimir, 5. The Gothic in a Culture og Narcissism, Conclusion: Rejecting Narcissus)
 • Cancik, H.: “Spiegel der Erkenntnis (zu Ovid, Met. III, 339, 128 bis 255)”, In: Der altsprachliche Unterricht 10, I (1967), S. 42-53.
 • Dahl, G.: Primärer Narzissmus und inneres Objekt. In: PSYCHE 55, Stuttgart 2001
 • Danis, Johanna J.: Narzissmus bei Mann und Frau, München 1996, 2. Aufl.
 • Derrida, Jacques: Speech is Blind, Echo and Narcissus
 • Döhmann-Höh (Red.): Die neuen Narzißmustheorien: zurück ins Paradies?, hrsg. vom Psychoanalytischen Seminar Zürich. Frankfurt a. M. 1981.
 • Dörrie, H.: “Echo und Narcissus”, In: Der altsprachliche Unterricht 10, I (1967), S. 54-75.
 • Edmundson, M.: “Freudian Mythmaking: The Case of Narcissus”, In: The Kenyon Review 10, 2 (1988), 17-37.
 • Esselborn-Krummbiegel, H.: “Das Narzißthema in der symbolischen Lyrik”, In: Arcadia 15 (1980), S. 278-294.
 • Etzioni, Amitai: Túllépve az önzés elvén. In: Valóság, 37. (1994) 10. sz. 122-127.
 • Friedrich Wieseler: Narkissos. Eine kunstmythologische Abhandlung nebst einem Anhang über die Narcissen und ihre Beziehung im Leben, Mythos und Cultus der Griechen.Göttingen 1856.
 • Freud, Sigmund (1914/1924): Zur Einführung des Narzißmus. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/ Wien/ Zürich, 1924.
 • Freud, Sigmund (1917/1986): A libidóelmélet és a narcizmus. In: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Huszonhatodik előadás. Fordította Hermann Imre. Gondolat, Budapest, 1986.
 • Freud, Sigmund (1917/1940): Die Libidotheorie und der Narzissmus. In: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. 26. Vorlesung. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1969. http://gutenberg.spiegel.de/buch/-926/26
 • Freud Sigmund (1930/1982): Rossz közérzet a kultúrában. In: Sigmund Feud: Esszék. Fordítók: Bart István, V. Binét Ágnes, Linczényi Adorján, Vikár György. Gondolat, Budapest 1982., 327–405.
 • Freud, Sigmund (1938/1982): A pszichoanalízis foglalata. In: Sigmund Feud: Esszék. Fordítók: Bart István, V. Binét Ágnes, Linczényi Adorján, Vikár György. Gondolat, Budapest 1982., 407–475.
 • Fromm, Erich: Agression und Narzißmus
 • Gemmel, Mirko: Überlegungen zum Spiegelmotiv im Narziss-Mythos. In: Kritische Berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaft. Heft 2/2004: Spiegel und Spiegelungen. S. 67–75.
 • Hadorn, R.: Narziß. Der Mythos als Metapher von Ovid bis heute. Würzburg 1984.
 • Häsing, H., H. Stubenrauch, Th. Ziehe (Hrsg.): Narziß, ein neuer Sozialisationsthypus?. Bensheim 1979.
 • Hartlaub, G. F.: Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst. München 1951.
 • Hilbert, K.: “Der gespaltene Narziß”, In: G. Dietz/ K. Hilbert: Phaeton und Narziß bei Ovid. Heidelberg 1970, S. 48-80.
 • Kaminsky-Knorr, K.: Zur Problematik der psychoanalytischen Symbol- und Mythentheorie. Eine Auseinandersetzung mit dem Narziß-Mythos. Berlin 1990.
 • Kirchoff, B.: “Schreiben und Narzißmus. Was dem Schriftsteller seine Legende raubt – oder: Das Medienzeitalter ist wie für Rezensenten gemacht”, In: Neue Rundschau 106, 2 (1995), S. 51-68.
 • Kochhar-Lindgren, Gr. M.: Narcissus transformed. The Textual Subject in Psychoanalysis and Literature. University Park (PA) 1993.
 • Kohut, H.: Narzißmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzißtischer Störungen (1971). Frankfurt a. M. 1976.
 • Kohut, K.: Die Heilung des Selbst (1971) 1988.
 • Kristeva, Julia (1983/1995): Nárcisz: az újfajta téboly. Ford. Babarczy Eszter. In: Café Bábel, 1995. ősz, 51-60.
 • Lacan, Jacques: Über den Nazißmus
 • Lacan, Jacques: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója. (ford. Erdélyi Ildikó és Füzesséry Éva) In: Thalassa, 1993/2. 5-11. o.
 • Lasch, Christopher: Narzißmus und Alter
 • Lipovetsky, Gilles: Nárcisz avagy az űr stratégiája. In: Korunk, 22. (2011) 8. sz. 6-8.
 • Lobstädt, Tobias: Tätowierung, Narzissmus, Theatralität. Selbstwertgewinn durch die Gestaltung des Körpers. VS Verlag, Wiesbaden, 2011
 • Lou Andreas-Salomé: Narzissmus als Doppelrichtung (1921) In: archive.org
 • Mahler, M. S.: Symbiose und Individuation, Bd. 1. Stuttgart 1972.
 • McLuhan, Marshall: Verliebt in seine Apparate. Narzißmus als Narkose
 • Miller, Alice: Schicksale der narzißtischen Bedürfnisse; Die Sage von Narzissos
 • Mitlacher, H.: “Die Entwicklung des Narzißbegriffs”, In: Germanisch-romanische Monatsschrift 21 (1933), S. 373-383.
 • Mugerauer, M.: Narzissmus. 2., verbesserte und um ein Vorwort erweiterte Auflage. Tectum, Marburg 2010
 • Mühler, R.: “Narciss und der phantastische Realismus”, In: Dichtung in der Krise. Mythos und Psychologie in der Dichtung des 19. und 20. Jahrhunderts. Wien 1951, S. 407-566.
 • Orlowsky, U., R. Orlowsky: Narziß und Narzißmus im Spiegel von Literatur, Bildender Kunst und Psychoanalyse. Vom Mythos zur leeren Selbstinszenierung. München 1992.
 • Rank, O.: “Narcissism and the Double”, In: E. Berman (Hrsg.): Essential Papers on Literature and Psychoanalysis. New York u. a. 1993.
 • Renger, A. B. (Hrsg.): Narcissus. Ein Mythos von der Antike bis zum Cyberspace. Metzler Verlag, Stuttgart 2002
 • Röhr, Heinz-Peter: Narzissmus. Das innere Gefängnis. 8. Auflage. Walter-Verlag, Zürich u. a. 2005, dtv, München 2005
 • Roth, H. J.: Narzißmus. Selbstwerdung zwischen Destruktion und Kreativität. Weinheim/ München 1990.
 • Schärer, H.-R., P. Schärer: “‘Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt’: Literaturwissenschaft und Narzißmustheorie”, In: Jahrbuch für internationale Germanistik 25, 1 (1993), S. 25-86.
 • Schickel, J.: “Ovid. Die Sinnlichkeit des Spiegels”, In: ders.: Spiegelbilder. Stuttgart 1975, S. 31-43.
 • Schlagmann, Klaus: Zur Rehabilitation von Narziß. In: Integrative Therapie (34. Jg. 2008/ Heft 4) 443–464. www.oedipus-online.de/Narziss.pdf (Utolsó letöltés: 2015. november 14.)
 • Schmid, E.: “Augenlust und Spiegelliebe. Der mittelalterliche Narziß”, In: Deutsche Vierteljahreszeitschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 59, 4 (1985), S. 551-571)
 • Silverman, Kaja: A tekintet. (ford. Szemző Hanna) In. Metropolis, 3. kötet, 2. szám, 1999/nyár, 24-33. o. URL: http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=226
 • Schmiedbauer, Wolfgang: Durch die Wüste (Der bürgerliche Held I)
 • Schulz, K.: “In Defense of Narcissus: Lou Andreas-Salomé ang Julia Kristeva”, In: The German Quaterly 67, 2 (1994), 185-196.
 • Symington, N.: Narzissmus, Psychosozial Verlag, Gießen 2002
 • Vinge, L.: The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early 19th Century. Lund 1967.
 • Wesselski, A.: “Narkissos oder das Spiegelbild”, In: Archiv orientální 7 (1935), S. 37-63., 328-350.
 • Zanker, P.: “‘Iste ego sum’. Der Naive und der Bewußte Narziß”, In: Bonner Jahrbücher 166 (1966), S. 152-170.
 • Zürcher, H.: Stilles Wasser. Narziß und Ophelia in der Dichtung und Malerei um 1900. Bonn 1975.
 • Volkan, Vamik D., Ast, Gabriele: Erfolgreiche Narzißten: Studie über narzißtische Führer
 • Wardetzki, Bärbel: Weiblicher Narzissmus. Der Hunger nach Anerkennung. 21., überarbeitete Auflage. Kösel, München 2009
 • Wirth, Hans-Jürgen: Narzissmus und Macht. Zur psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik. August 2002, Gießen, Psychosozial-Verlag

 

 • Eilts, H. J.: Narzissmus und Selbstpsychologie. Zur Entwicklung der psychoanalistischen Abwehrlehre, edition diskord, Tübingen 1998
 • Eissler, K. R.: Todestrieb, Ambivalenz, Narzissmus, Kindler Verlag, München 1971
 • Faust, Volker: Narzissmus, Persönlichkeitsstörung und Behandlungsmöglichkeiten, In: Psychiatrie Heute
 • Hartkamp, N., W. Wöller, M. Langenbach, J. Ott: Narzisstische Persönlichkeitsstörung in: W. Tress u. Mitarb. (Hrsg.): Persönlichkeitsstörungen. Leitlinie und Quellentext, Schattauer Verlag, Stuttgart New York 2002
 • Henseler, H.: Narzisstische Krisen. Zur Psychodynamik des Selbstmordes. 4., aktualisierte Auflage. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2000
 • Johnson, Stephen M. : Der narzisstische Persönlichkeitsstil. August 2000
 • Jonkers Philip: Anatomy of Narcissism v1.0 (iii) – Addiction and Audience. In: Phil’s Philosophy
 • Kernberg, Otto F., Hartmann, Hans-Peter: Narzissmus. Grundlagen – Störungsbilder – Therapie. 2005
 • Kernberg, Otto F.: Borderline-Störungen und pathologischer Narzissmus. 2000
 • Kernberg, Otto F.: Narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Schattauer Verlag, Stuttgart New York, 1998
 • Mailáth Nóra: Narcizmus a gyakorlatban. Tipizálási és mérési kísérletek. Alkalmazott Pszichológia, 1. (1999) 4. sz. 55-65.
 • Neumann, E., H. W. Bierhoff: Ichbezogenheit versus Liebe in Paarbeziehungen. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie. Band 1. 2004.
 • Rosenfeld, H. A.: Zur Psychopathologie des Narzissmus – ein klinischer Beitrag in: H. A. Rosenfeld (Hrsg.): Zur Psychoanalyse psychotischer Zustände, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1981
 • Sachse, Rainer : Histrionische und Narzisstische Persönlichkeitsstörungen. April 2002
 • Symington, N.: Narzissmus. Neue Erkenntnisse zur Überwindung psychischer Störungen. 2. Auflage. Psychosozial Verlag, Gießen 2002
 • Thielen, M. (Hrsg.): Narzissmus. Körperpsychotherapie zwischen Energie und Beziehung, Leutner Verlag, Berlin 2002
 • Umgang mit Narzissten (Homepage von Sven Grüttefien)
 • Volkan, Vamik: Spektrum des Narzissmus. Eine klinische Studie des gesunden Narzissmus, des narzisstisch-masochistischen Charakters, der narzisstischen Persönlichkeitsorganisation, des malignen Narzissmus und des erfolgreichen Narzissmus. 2. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen u. a. 2002
 • Wahl, H.: Narzissmus? Von Freuds Narzissmus-Theorie zur Selbstpsychologie, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1985

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.